Dlužná mzda

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu v řádném termínu dle pracovní smlouvy? V takovém případě je tedy nutné identifikovat zaměstnavatele a jako přílohy doložit následující:

  • písemnou pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce či pracovní činnosti
  • případně mzdový list
  • přehled dlužných mezd, včetně případných částečných plateb na tyto (pak je třeba sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vám jakožto zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo některou její složku. Splatnost mzdy si mohou subjekty pracovního poměru upravit např. v pracovní smlouvě, není to však její podstatnou náležitostí a proto její uvedení je čistě na vůli smluvních účastníků. Nárok na mzdu se promlčí do 3 let ode dne jeho splatnosti. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení.

Kromě nevyplacené mzdy může být uplatněný i zákonný úrok z prodlení. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).