Čím je aplikace MONEY.TARGET jedinečná?

Existuje velké množství pohledávek a s ním i souvisejících věřitelů a dlužníků. Řada věřitelů ovšem své  pohledávky nevymáhá vůbec. Nevědí, jak takovou situaci řešit, na koho se obrátit a nebo to vědí, ale nechce se jim investovat další nemalé peníze do procesu vymáhání, protože samotná pohledávka není „zas tak velká“.

Pokud se věřitel rozhodne svoji pohledávku vymáhat, má dvě možnosti,

  • může se obrátit na inkasní agenturu
  • nebo advokátní kancelář.

Inkasní agentury se zabývají především mimosoudním vymáháním. Pracují většinou za provizi, kterou si strhávají z vymožené dlužné jistiny a která může činit až 20 %, v případě úspěchu ve vymáhání tedy věřitel nedostane zpět celou jistinu (dostane 80-90%), ale v případě, že vymáhání úspěšné není věřitel další ztrátu neutrpí (nehradí žádnou provizi, není z čeho).

Advokátní kanceláře většinou pracují za odměnu v řádu tisíců korun, která je hrazena předem, a to bez ohledu na výsledek vymáhání pohledávky. V případě úspěchu tedy klient opět ve výsledku dostane o něco méně, než je hodnota jeho pohledávky, v případě neúspěchu se jeho ztráta ještě prohloubí.

Aplikace Money.Target, stejně jako všechny spolupracující advokátní kanceláře, pracuje pro věřitele zcela zdarma. Veškeré případné náklady na vymáhání pohledávky nese dlužník, a to přesně v souladu s advokátním tarifem.

Jediné náklady věřitele jsou 30/60,- Kč za výpis dlužníka z exekučního rejstříku a v případě, že se vymáhání dostane až k soudu, tak soudní poplatek, který je následně předmětem vymáhání rovněž a v případě úspěšného vymožení pohledávky je věřiteli uhrazen i tento soudní poplatek. Soudní poplatek činí 5% z vymáhané částky, minimálně 1.000,- Kč.